Světelný tok

Fotometrická veličina (Jednotka: lumen, lm), prostřednictvím které mnozí výrobci pěstebních světel prezentují jejich výkon. Tato veličina vyjadřuje množství světelné energie v čase, kterou lampa vyzáří s přihlédnutím k citlivosti průměrného lidského oka na různé vlnové délky světla. To je schopno detekovat světelný tok již od několika desítek fotonů za sekundu. Pro účely kultivace rostlin indoor je však tento údaj zbytečně matoucí a nemá pro growera reálnou vypovídající hodnotu. Je důležité orientovat se především podle hodnot PPD či PPFD. Důvod je prostý. Rostliny vnímají světlo jinak než lidské oko!