PPFD

Photosynthetic photon flux density - ukazatel hustoty fotosynteticky aktivních fotonů vyjadřuje množství fotonů, které za jednu sekundu dopadnou na plochu jednoho čtverečního metru. Jednotka: µmol/m2/s. Tento údaj neumožňuje definovat celkové záření světelného zdroje, ale pouze jeho intenzitu na dané ploše 1 m2.