Huminové kyseliny (HA)

Tmavě hnědé až černé komplexní organické kyseliny a nejúčinnější složka humusu (viz níže), společně s fulvokyselinami (viz Fulvokyseliny). Vazba základních živin na huminové kyseliny zvyšuje příjem těchto živin oproti hnojivu čistě minerálního charakteru. Uspořádání iontů v huminových kyselinách totiž umožňuje vznik tzv. chelátových komplexů. Doporučujeme například hnojiva české výroby Jungle Indabox. Přítomnost huminových kyselin ve výživě rostlin účinně zamezuje přesolení substrátu. Huminové kyseliny jsou rozpustné ve vodě s pH větším než 2 a jejich přítomnost pomáhá udržovat půdu vlhkou i chránit kořeny rostlin před negativními vlivy patogenů a rostlinných onemocnění.