pH

Hodnota pH vyjadřuje kyselost či naopak zásaditost vodných roztoků a v zahradničení představuje hodnotu, kterou je zapotřebí pozorně měřit pomocí pH metru, případně postačí i GHE pH test kit. Stupnice od 1 (kyselé) do 14 (zásadité). Neutrální voda má pH při standardních podmínkách rovných 7. pH živného roztoku lze také účinně zvyšovat (up) či snižovat (down) pomocí speciálních přípravků. Jednotliví výrobci hnojiv doporučují konkrétní hodnoty pH, které najdete v dávkovacích tabulkách. Správné pH je jedním ze základních předpokladů pro vstřebávání živin rostlinou. Před jakýmkoli zjišťováním nedostatku některých živin proto nejdříve správně zkontrolujte pH. Správné pH substrátu se pohybuje mezi 6.5 - 7.0. V případě hydroponického pěstování bývá optimální hodnota nižší, a to mezi 5.5 až 6.5. Správná hodnota pH zajistí lepší růst i květ. Jaké pH živného roztoku zvolit se dočtete také ZDE.