Fulvokyseliny (FA)

Fulvové kyseliny jsou rozpustné ve vodě nezávisle na pH. Mají světlejší zabarvení (žluté, světle hnědé). Spolu s huminovými kyselinami (viz Huminové kyseliny) tvoří nejúčinnější složku humusu a velice cennou přísadu některých prémiových hnojiv, jako jsou například česká hnojiva Jungle Indabox. Fulvokyseliny charakterizuje nízká molekulární hmotnost, díky níž mohou prostupovat do rostlin (na rozdíl od huminových kyselin).