Fotosyntetický pigment

Fotosyntetické barvivo, které rostliny využívají k zachycení sluneční energie při fotosyntéze (viz Fotosyntéza). Základními fotosyntetickými barvivy jsou chlorofyly a bakteriochlorofyly. Vyskytují se v thylakoidních membránách chloroplastů (viz Chloroplast).