Fotosyntéza

Biochemický proces charakterizující zelené části rostlin, při kterém se mění přijatá energie slunečního záření na energii chemických vazeb. Fotosyntéza má zcela zásadní význam pro život na Zemi. Rostlina využívá světelnou energii k tvorbě energeticky bohatých organických sloučenin, jako jsou zejména cukry (sacharidy), a to z jednoduchých anorganických látek, kterými jsou voda (H2O) a oxid uhličitý (CO2). Fotosyntetickou aktivitu každé rostliny lze výrazně podpořit pomocí některých produktů, jako je například X-cell Booster. Fotosyntéza je pro rostliny natolik významný proces, že zároveň představuje i důvod, proč se při pěstování v indoor prostředí neobejdete bez kvalitního zdroje umělého osvětlení.