Triakontanol

Přírodní stimulant růstu mnoha druhů rostlin, typicky například růží. Z chemického hlediska se jedná o mastný alkohol, který podporuje mnohé biochemické reakce úzce spojené s rostlinným vývojem. Tato látka je obsažena například také v přípravku Shogun Sumo Active Boost, který se úspěšně používá ke stimulaci vývoje pomalu rostoucích či dokonce uvadajících rostlin.