Symbióza

Termín používaný v biologii, označující úzké a vzájemně prospěšné soužití dvou či více organismů. V botanice je typické například soužití prospěšných hub (viz Trichoderma) s kořeny vyšších rostlin.