Spálení (rostlin)

Jedná se o poškození rostlin v důsledku přehnojení nebo vystavení jejich povrchu příliš vysoké teplotě a intenzitě světelného záření.

  • Riziko přehnojení eliminují dávkovací tabulky.
  • Světlem rostliny nejčastěji spálíme, umístíme-li výbojku příliš blízko jejich vršků. Umístění lampy do těsné blízkosti rostlin umožňují bez rizika spálení vršků zejména vyspělejší LED lampy, které emitují méně tepelné energie. Do těsné blízkosti rostlin se mohou zavěsit také CFL lampy, které se proto často využívají právě k dosvětlování rostlin.