Sekundární metabolity

Organické látky plnící převážně ekologickou funkci. Jedná se o produkty rostlinného metabolismu, které nejsou přímo zahrnuté do růstových, vývojových či rozmnožovacích procesů, a tudíž nejsou pro rostlinu životně důležité.