Sea of Green (SoG)

Pěstební metoda založená na principu růstu velkého množství malých rostlin prakticky bez vegetační fáze.