Rodozměna

Specifický životní cyklus některých druhů rostlin. V rámci jednoho životního cyklu dochází ke střídání pohlavního (gametofyt) a nepohlavního (sporofyt) rozmnožování rostliny. V závislosti na druhu rostliny převažuje jedna nebo druhá fáze. Například u mechorostů převažuje gametofyt nad sporofytem, ale v případě kapraďorostů, nahosemenných rostlin či krytosemenných rostlin, tvořících květy, už je tomu opačně.