Respirace

Buněčné dýchání rostlin. Aerobní (viz Aerobní) nebo anaerobní (viz Anaerobní) proces biologické oxidace organických látek za účelem zajištění energie pro buňku. Při dýchání za aerobních podmínek je konečným produktem CO2 a voda.