Primordium

Anglicky pre-flowers. Rostlinná tkáň v nejranější rozpoznatelné fázi vývoje. Podle primordia se určuje pohlaví rostliny (samec vs. samice).