Podání barev

V závislosti na místě použití a účelu osvětlení by mělo umělé světlo pokud možno zaručovat správné vnímání barev (jako při přirozeném denním světle). Měřítkem toho jsou vlastnosti podání barev světelného zdroje, které se vyjadřují ve stupních „všeobecného indexu podání barev” Ra . Index podání barev označuje míru shody barvy tělesa s jeho vzhledem oproti srovnávacím světelným zdrojům (vztažný světelný zdroj). Pro stanovení hodnoty Ra se určují zkreslení 8 zkušebních barev normovaných v DIN 6169, k nimž dojde, když jsou zkušební barvy osvětleny zkoušeným, resp. vztažným světelným zdrojem. Čím menší je odchylka, tím lepší je vlastnost podání barev zkoušeného světelného zdroje. Světelný zdroj s Ra = 100 ukazuje všechny barvy optimálně jako pod vztažným světelným zdrojem. Čím menší je hodnota Ra, tím méně dobře jsou barvy podávány.