Peroxid vodíku

Čirá kapalina, kterou charakterizuje vyšší viskozita, než jakou má voda. Při zahradničení se využívá nejčastěji jako kapalné aditivum za účelem zvýšení obsahu kyslíku v hydroponických systémech a také k jejich účinnému, pravidelnému čištění.