NFT

Nutrient Film Technique. Nejčistší hydroponická metoda, kdy je kořenový systém rostlin v neustálém kontaktu s rovnoměrně proudícím živným roztokem. Kořeny nejsou zcela ponořené, takže si berou jenom tolik vody a živin, kolik potřebují. Kořenový systém je obvykle vyšší než hladina vody nasycené živinami, a tak mají rostliny možnost vyvíjet se v živném roztoku a ve vzduchu zároveň. Neustálý přístup k živinám i kyslíku se v praxi projevuje v podobě fantastických výnosů, které jsou mnohdy až 4x vyšší, než je tomu v případě kultivace v půdě či substrátu. Hydroponní NFT systémy jsou vhodnější pro pěstitele, kteří již mají s hydroponií nějaké zkušenosti.