Mutace genů

Kvalitativní nebo kvantitativní změna v genetické informaci obsažené v DNA. Je považována za nevratnou (ireverzibilní) změnu a může být vyvolána například fyzikálními nebo chemickými faktory. Mutace mohou vznikat na úrovni genů nebo chromozomů (viz Chromozom).