Mezibuněčný prostor

Označení pro veškerou hmotu v těle rostliny nacházející se mimo rostlinné buňky. Většinou se jedná o prostor vně plazmatických membrán buněk, který je vyplněný vodou.