Leonardit

Když se v přírodě po několik milionů let rozkládá organický materiál, vzniká i tato přirozeně se vyskytující, nekrystalická minerální látka (tzv. mineraloid), která se snadno rozpouští v kyselých roztocích. Nachází proto využití zejména v hydroponii. Vlastnosti leonarditu nejsou standardizované, neboť se získává z různých zdrojů, a proto některé jeho varianty obsahují pouze 10% podíl huminových kyselin, zatímco jiné až 90%. Leonardit je však 100% organický. Pokud je podíl HA v leonarditu nízký, hrozí riziko, že zbytek složení tvoří toxické látky (těžké kovy, popel), což je při pěstování rostlin samozřejmě vysoce nežádoucí. Proto je potřeba volit osvědčené výrobce, nabízející výrobky s doloženým rozkladem kyselin.