Ion

Ionty jsou kladně (kationty) nebo záporně (anionty) nabité částice atomární velikosti. Označují se značkou prvku s velikostí náboje. Například: K+, Na+, Mg2+, Ca2+ (kationty) nebo F, CO32−, NO3(anionty).