Humus

Nejúrodnější část půdy. Jedná se o soubor všech organických látek v půdě, které vznikly rozkladem odumřelých zbytků rostlin, živočichů a mikrobů smíchaných s minerálním podílem půdy. Látky tvořící společně humus jsou v různé fázi přeměny.