Fosfor

Chemický prvek. Značka: P. Jeden z trojice základních výživových prvků rostlin (N-P-K). - Předpokladem pro dostatečnou absorpci fosforu rostlinou je její bohatě rozvětvený, zdravý kořenový systém. Fosfor je důležitou součástí rostlinného metabolismu. V rámci výživy rostlin hraje klíčovou roli v období tvorby květů a plodů. Proto je také jeho podíl vyšší v hnojivech pro fázi květu než v hnojivech pro fázi růstu.

  • Nedostatek fosforu: předčasné shazování starších listů, pozastavení růstu, chloróza na starších listech směrem od vrcholu, tmavší listy, špatný růst kořenů. V případě deficitu fosforu použijte přípravek BioNova P 20 nebo BioNova PK 13-14.