EC

„Electric Conductivity” - elektrická vodivost roztoku. K přesnému měření jejích hodnot (v mS) slouží EC metr. Tento pojem patří do slovníku každého pěstitele. Vše podstatné o EC se proto dočtete také v samostatném článku ZDE.

 • Hodnota elektrické vodivosti roztoku je při pěstování velmi důležitá. Zásadní roli hraje zejména při indoor kultivaci rostlin, při které se používají inertní pěstební média:
  • optimální EC pro mladé a mateční rostliny 0.6 – 1.2
  • optimální EC pro starší a větší rostliny  1.2 – 2.5 
 • EC určuje poměr živin přijímaných rostlinou, a proto je důležité tuto hodnotu pravidelně kontrolovat. Přesné EC metry najdete ZDE.
 • Obecně platí, že čím vyšší hodnota EC, tím více živin se v roztoku nachází. Pěstitel musí znát optimální hodnotu EC pro rostliny a kontrolovat pomocí EC metru koncentraci hnojiv v živném roztoku. Je důležité, aby voda, stékající z rostliny, měla na závěr EC v hodnotě čisté vody. Tímto způsobem lze jednoduše dosáhnout optimálního množství živin pro správný vývoj rostliny.
 • Před každým zalitím je důležité zkontrolovat obsah EC v daném roztoku a následně po vytečení přebytečné vody z květináče i EC kapaliny, která nám vytekla. Obě tyto hodnoty lze následně jednoduše porovnat a podle toho také hodnotu EC v zálivce pomocí různých přípravků zvýšit nebo snížit.
 • Některé rostliny, typicky mladé a mateční rostliny, potřebují nižší obsah živin, ale u jiných už nízký obsah živin může vést k nežádoucímu deficitu. Projevy nedostatku důležitých živin podrobně popisuje samostatný článek.
 • Vysoké hodnoty EC představují vysokou koncentraci živin, která také může v některých případech způsobit popálení či zakrnění kořenové soustavy a následný úhyn dané rostliny. 
 • Pokud je EC vytékajícího roztoku vyšší, než hodnota EC vlitá do substrátu s rostlinou, je pěstovaná rostlina přehnojená. V této chvíli je důležité snížit EC zálivky a zvýšit její přísun tak, aby se hodnota vytékajícího EC dostala na námi požadovanou kvalitu. V případě, že má EC roztoku vytékajícího z rostliny menší hodnotu, než EC zálivky, je nutné zvýšit přísun živin (hnojiva).