DLI

Daily light integral - součet fotonů, které dopadnou na plochu 1 m2 za jeden den. Jednotka: mol/m2/den. S tímto údajem se nejvíce setkáme při zahradničení ve skleníku, kdy slouží pro výpočet tzv. asimilačního osvětlení. Dále také u rostlin, které nejsou fotoperiodické (např. chilli papričky, rajčata či saláty).