Deionizace vody (Demineralizace vody)

Proces, při kterém jsou z vody odstraňovány rozpustné soli a další nežádoucí minerální látky. Výsledkem je dokonale čistá voda bez těžkých kovů, solí, chlóru a sedimentů (viz Sedimenty), která pěstitelům v praxi umožňuje 100% využití hnojiv a eliminuje mnohá rizika spojená se zaléváním rostlin neupravenou vodou z řadu nebo ze studny. Totální deionizaci vody umožňuje například tato reverzní osmotická jednotka.