Cévní svazek

Rostlinná pletiva s vodivou a zároveň zpevňovací funkcí. Důležitá část transportního systému cévnatých rostlin (viz výše), ve které tvoří vodivá pletiva takzvané provazce. Zatímco v kořenu a ve stonku můžeme pozorovat cévní svazky ve formě centrálního válce (stélé), v listech rostlin se jejich přítomnost projevuje jako dobře známá žilnatina (nervatura). Cévní svazky se skládají z lýkové (viz Floém) a dřevní části (viz Xylém).