Camaboom

Cammaboom je jiný název pro původní značku Cannaboom, zavedený z důvodu soudní pře. Jedná se o stejné výrobky s totožným složením. Rozdíl je pouze v etiketě.