Asimilace, asimiláty

Biologický termín označující příjem a přeměnu látek rostlinou za účelem vývoje a výstavby rostlinného těla. Výchozí anorganické nebo cizí organické látky, které rostlina přijímá, jsou přeměněny na organické látky, které jsou rostlině vlastní a které označujeme jako asimiláty. V rostlinné říši dochází nejčastěji k asimilaci uhlíku, dusíku, síry, fosfátů a minerálů.