pufrovat

Pufrování je proces stabilizace hodnoty pH namáčením sadbovacích kostek, kterého je dosaženo roztokem s upravenou hodnotou pH od 6 do 6,5 po dobu 24 hodin. Některé kostky není třeba "pufrovat". Jako příklad můžeme uvést Agrawool sadbovací kostky.