Průduch

Struktura velká jen několik setin milimetru, kterou lze pod mikroskopem pozorovat zejména na listech vyšších rostlin. Umožňuje kontrolovanou výměnu plynů mezi rostlinou a okolním prostředím. Slouží také k odevzdávání vody do ovzduší. Z funkčního hlediska řadíme průduchy mezi tzv. „provětrávací pletiva“.