Humáty

Materiály s vysokým obsahem huminových látek. Bývají součástí půdy, rašeliny, uhlí či břidlice. Řadíme sem fulvokyseliny, huminové kyseliny a huminy, přičemž jednotlivé humáty se mezi sebou liší především rozpustností ve vodě.