Draslík

Minerální prvek. Značka: K. Jeden z trojice základních výživových prvků rostlin (N-P-K). Absorpci draslíku ovlivňuje kromě jeho koncentrace v půdním roztoku také vlhkost, teplota a intenzita světla.

  • Dostatek draslíku: výborná anatomická stavba pletiv a silné buněčné stěny.
  • Nedostatek draslíku: mírný deficit negativně ovlivňuje biochemické procesy důležité pro optimální vývoj rostliny. Výraznější nedostatek se projevuje i vizuálně: žluté oblasti na listech a následně hnědnutí jejich okrajů, objevují se tečky, zakrslý růst. Při nedostatku draslíku použijte přípravek BioNova K 20 nebo BioNova PK 13-14.
  • Nadbytek draslíku: Při vysokých koncentracích draslíku v půdním roztoku může docházet ke zvýšenému příjmu draslíku, který je v pěstitelské praxi nazýván „luxusní konzum” a vede k nežádoucímu omezení příjmu jiných důležitých kationtů (Na, Mg, Ca).